Dorpsraad Nieuwer Ter Aa

De Dorpsraad is ontstaan door een aantal enthousiaste mensen om de kwaliteit van de leefbaarheid van ons dorp maximaal te maken en te houden. Daar is onder andere het dorpshuis “Ons Genoegen” door ontstaan.

Maar in de loop der jaren is er om juridische redenen een “scheiding” gekomen en is er nu, naast de Dorpsraad, ook een “Stichting Behoud Leefbaarheid Nieuwer Ter Aa”.

De Dorpsraad werkt aan activiteiten van en voor het dorp, bijvoorbeeld het groen en grijs (struiken/gras en de wegen) en sluit dit met de gemeente kort. Zo is er ook elk jaar een schouw waarin gekeken wordt wat er wel en/of niet is gedaan met de wensen van de Dorpsraad en de dorpsgenoten. Minimaal 2 maal per jaar komt de groep grijs/groen met de betrokken mensen van de gemeente bij elkaar.

De Dorpsraad vergadert maandelijks. Met ambtenaren en wethouders onderhouden zij contact over al wat ons dorp en het buitengebied aan gaat. Verder hebben zij jaarlijks een overleg met de andere organisaties van Nieuwer Ter Aa. Zo proberen we gezamenlijke projecten op te starten of aan te vragen. Ook de activiteiten, zoals het eten met de 50 plussers en alleenstaanden, en de koffie en spel ochtenden, worden door de Dorpsraad georganiseerd om de leefbaarheid te vergroten en voorzieningen te behouden van dit prachtige dorp.

De Dorpsraad bestaat uit de volgende personen;

Ineke Kroon (penningmeester en activiteiten)
Willy Kok (bestuurslid, sponsoring en leefbaarheidsbudget)
Carolien Kooiman (bestuurslid, groen/grijs)
Jan Jacob Palthe (bestuurslid)
Toni van Selm (bestuurslid)
Alexander Sterk (bestuurslid)

Stichting Behoud Leefbaarheid Nieuwer Ter Aa

De “Stichting” (Stichting Behoud Leefbaarheid Nieuwer Ter Aa) heeft als taak om de leefbaarheid en zelfredzaamheid van ons dorp te bevorderen voor wat betreft alle activiteiten die zich afspelen in het Dorpshuis “Ons Genoegen”. Hierbij staan centraal de exploitatie en het onderhoud van het gebouw.

In het Dorpshuis is een winkeltje aanwezig, een grote gymnastiekzaal, een dokterskamer/fysiotherapie ruimte en een grote multi functionele zaal voor onder andere vergadering, feestjes en dergelijke. Het Dorpshuis heeft voor 12 uur per week een beheerder in dienst, die ook verantwoordelijk is voor het onderhoud van het gebouw, de schoonmaak, afspraken verhuur, reserveren en dergelijke en aanspreekpunt is voor de vele vrijwilligers die daar bij helpen. De Stichting is ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De mensen die in dit bestuur werkzaam zijn;

Theo den Hertog (voorzitter/secretaris)
Cees van Mourik (penningmeester)
Hugo ten Brink (algemeen lid en onderhoud contacten met de gemeente)

Cornelis-Jan Karsemeijer (algemeen lid)

U ziet dat er enkele mensen een dubbele functie hebben maar dat heeft het voordeel dat de Klankbordgroep en Stichting nauw met elkaar in contact staan en ze beter met elkaar kunnen samenwerken. Mede door de inzet van een groot aantal vrijwilligers houden we Nieuwer Ter Aa “in topconditie”!