Zoals iedereen wel zal weten is de Klankbordgroep intensief met de gemeente in de weer om het pad te effenen voor een nieuwbouwwijkje in de zuid-oost hoek van ons dorp. Daarbij is recent ingesproken bij de Commissie Fysiek Domein. Oorspronkelijk hadden wij de verwachting dat dit onderwerp op 17 december in de Gemeenteraad behandeld zou kunnen worden. Bij nader inzien ontstaat er toch een vertraging in dit proces, waardoor het punt nu geagendeerd gaat worden medio januari, wederom in die Commissie. Wij houden jullie op de hoogte van onze vorderingen, maar vast staat dat de behandeling in de Raad op 17 december komt te vervallen en dat onze oproep om daar bij aanwezig te zijn dus hierbij wordt ingetrokken.

De Klankbordgroep